Skip To The Main Content

Årsmelding 2015

Banner Image
Banner Image
Banner Image
sirklærFremside

 

Elevbedrift som samarbeidde med ÅRIM gjekk til EM med avfallsprodukt.

Dagleg leiar jobba for TV-aksjonen, og ÅRIM gav ei krone per kilo el-avfall til Regnskogfondet.

Foto: Ivar Eidheim/NRK

I 2015 fekk alle ÅRIM sine kundar nytt miljøstasjonkort

ÅRIM – ein del av den sirkulære økonomien